Regulamin

Dodano: 06.05.2018

Cele imprezy:

 1. Wspieranie i popularyzowanie triathlonu na terenie Województwa Łódzkiego, a w szczególności Gminy Stryków.

 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Stryków.

 3. Popularyzacja triathlonu.

 4. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Stryków.

 5. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

 6. Promocja Gminy Stryków oraz Województwa Łódzkiego.

Organizator:

 1. Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec;

 2. Gmina Stryków

Termin i miejsce:

 1. Triathlon Stryków odbędzie się w sobotę 15 września 2018 roku.

 2. Start zawodów nastąpi o godzinie 9:00 – dystans 1/8 IM i o 12:00 – dystans 1/4 IM na terenie Zbiornika Wodnego w Strykowie.

 3. Start zawodów nastąpi punktualnie o wyznaczonych godzinach, niezależnie od tego, czy zawodnicy będą znajdować się na linii startu wyznaczonej przez organizatora.

 4. Strefa zmian T1 oraz T2 znajdować się będzie na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Targowej 21.

 5. Meta znajdować się będzie na terenie deptaka wokół zalewu w Strykowie przy strefie zmian – Zespół Szkół nr 1.

Trasa i dystans:

 1. Dystans: 1/8 IM

 • I część zawodów – pływanie 475 m po zalewie w Strykowie, 1 pętla, limit ukończenia etapu pływackiego 20 minut

 • II część zawodów – rower 22,5 km, 2 pętle po trasie Stryków – Bartolin – Sierżnia – Stryków. Trasa płaska.

 • III część zawodów – bieg 5 km, 1 pętla. Nawierzchnia: kostka brukowa, asfalt, droga gruntowa utwardzona.

 1. Dystans: 1/4 IM + sztafety

 • I część zawodów – pływanie 950 m po zalewie w Strykowie, 1 pętla, limit ukończenia etapu pływackiego 40 minut

 • II część zawodów – rower 45 km, 4 pętle po trasie Stryków – Bartolin – Sierżnia – Stryków. Trasa płaska.

 • III część zawodów – bieg 10,5 km, 2 pętle. Nawierzchnia: kostka brukowa, asfalt, droga gruntowa utwardzona.

 1. Zaleca się start w piankach. W przypadku gdy temperatura wody będzie niższa niż 16 stopni start w piankach jest obowiązkowy.

 2. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu, zawody odbędą się w konwencji bez draftingu – dozwolone wszystkie typy rowerów.

 3. Podczas zawodów będą wprowadzone limity czasowe:

 • pływanie: 1/8 IM – 20 min, 1/4 IM – 40 min

 • rower + pływanie: 1/8 IM – 1h 20 min, 1/4 IM – 2 h 45 min

 • limit końcowy: 1/8 IM – 2 h 10 min, 1/4 – 4 h 00 min

po upłynięciu tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF).

 1. Zasady dokonywania zmian w sztafetach: T1 – zawodnik na rowerze czeka na pływaka przy rowerze umieszczonym na stojaku rowerowym i startuje dopiero po dobiegnięciu pływaka do właściwego boksu przy stojaku. T2 – zawodnik biegnący czeka, aż zawodnik jadący na rowerze wstawi rower na stojak przy właściwym boksie i dopiero wtedy rusza na trasę biegową.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w triathlonie, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

 2. W Triathlon Stryków mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 15 września 2018 roku ukończą 18 lat oraz uiszczą opłatę startową.

 3. Każda osoba startująca w triathlonie, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 4. W wyścigu sztafet oprócz drużyn składających się z 3 kobiet lub 3 mężczyzn dopuszcza się start drużyn mieszanych składających się z 2 kobiet i jednego mężczyzny lub 2 mężczyzn i 1 kobiety.

 5. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w triathlonie.

 6. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 7. Wejście do stref startowych możliwe będzie do godziny: 1/8 IM 8:30, 1/4 IM 11:15.

 8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed triathlonem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający.

 9. Ze względu na bezpieczeństwo zakazane jest korzystanie ze słuchawek w trakcie trwania zawodów.

 10. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Stryków. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Stryków, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.triathlonstrykow.pl

 2. W zawodach obowiązuje limit uczestników: 1/8 IM – 150 osób, 1/4 IM – 350 osób, sztafety – 15 drużyn.

 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez odpowiednio 150 osób dla 1/8 IM, 350 osób dla1/4 IM i 15 drużyn dla sztafet, listy startowe zostaną zamknięte. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

 4. Zgłoszenie sztafety wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje kapitan drużyny, natomiast każdy członek sztafety musi bezwzględnie posiadać konto na stronie zapisy.inessport.pl – zapisy zostaną uruchomione w dniu 8 maja o godzinie 20:00.

 5. Każdy zawodnik po zapisaniu się powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

 6. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 7. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.triathlonstrykow.pl upływa w dniu 1 września 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 8. Biuro zawodów znajdować się będzie:

 • w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Targowej 21 w Strykowie:

  • piątek 14 września 2018 r. – 18:00 – 21:00

  • sobota 15 września 2018 r. – 07:00 – 10:00

 1. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnych stanowiskach w godzinach pracy biura zawodów.

 2. Odsprzedaż Pakietu Startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 3. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Opłata startowa:

 1. Wysokość opłaty startowej 1/8 IM:

Wysokość wpisowego w Triathlon Stryków

Wpisowe

Pierwszych 50 opłaconych zawodników

90 zł

Zawodnicy od 51 do 100 z opłaconym wpisowym

120 zł

Zawodnicy od 101 do 150 z opłaconym wpisowym

150 zł

W biurze zawodów – 20 wolnych miejsc

180 zł

 

 1. Wysokość opłaty startowej 1/4 IM:

Wysokość wpisowego w Triathlon Stryków

Wpisowe

Pierwszych 100 opłaconych zawodników

150 zł

Zawodnicy od 101 do 200 z opłaconym wpisowym

170 zł

Zawodnicy od 201 do 300 z opłaconym wpisowym

200 zł

Zawodnicy od 301 do 350 z opłaconym wpisowym

250 zł

W biurze zawodów – 20 wolnych miejsc

350 zł

 

 1. Wysokość opłaty startowej sztafety:

 

 

Wysokość wpisowego w Triathlon Stryków

Wpisowe

Pierwszych 5 opłaconych sztafet

240 zł

Kolejne 5 sztafet

300 zł

Od 16 sztafet

360 zł

 

 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 8. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w triathlonie, nieukończenia zwodów lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie zawodów i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 zł na konto podane w ww. formularzu.

 10. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

 11. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 12. Każdy zawodnik zgłoszony do zawodów otrzymuje następujące świadczenia:

 • Numer startowy

 • Chip do pomiaru czasu (zwrotny)

 • Posiłek regeneracyjny

 • Napój

 • Medal okolicznościowy na mecie,

 • Bufet na mecie,

 • Sms z wynikiem,

 • Koszulkę okolicznościową „Saucony” – wybór rozmiaru możliwy do dnia 25.08.2018 r.

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu podczas Triathlon Stryków wykona firma inesSport przy pomocy chipów pasywnych.

 2. Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, oraz na mecie biegu.

 3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.

 4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika – chip nie może być schowany pod pianką!

 5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego i chipa.

 6. Do każdej sztafety przypisany jest jeden chip do pomiaru czasu, który zawodnicy startujący muszą przekazać sobie w strefie zmian.

Klasyfikacje w Triathlon Stryków:

 1. Generalna kobiet i mężczyzn na dystansie 1/8 i 1/4 IM.

 2. W kategoriach wiekowych na dystansie 1/8 i 1/4 IM (w przypadku braku 5 zawodników w danej kategorii wiekowej, zostaną oni przeniesieniu do kategorii młodszej):

M/K - 20 18-29 lat

M/K - 30 30-39 lat

M/K - 40 40-49 lat

M/K - 50 50-59 lat

M/K - 60 + 60 +

 1. Klasyfikacja Mistrzostw Województwa Łódzkiego w triathlonie na dystansie 1/4 IM.

 2. Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018 r.

 3. Kategoria debiutantów na dystansie 1/4 IM.

 4. Klasyfikacja sztafet na dystansie 1/4 IM.

Nagrody w Triathlon Stryków:

 1. za miejsca I – III w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda rzeczowa.

 2. za miejsca I – III w kategoriach wiekowych pamiątkowa statuetka.

 3. za miejsce I – III dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji Mistrzostw Województwa Łódzkiego – statuetka oraz nagroda rzeczowa

 4. za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w kategorii debiutantów pamiątkowa statuetka

 5. za miejsce I – III w klasyfikacji sztafet – statuetki

 6. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane.

Postanowienia końcowe:

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 3. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w triathlonie, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

 4. Uczestnicy Triathlon Stryków zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Pożarnej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę triathlonu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 5. Na miejsce triathlonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas triathlonu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w triathlonie lub wykluczenia go w jego trakcie

 6. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlon Stryków, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do triathlonu przyjmuje do wiadomości, że udział w zwodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie triathlonu od momentu startu do zamknięcia trasy określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

 9. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w triathlonie są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

 10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

 11. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

 12. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w triathlonie w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie lub w biurze zawodów.

 13. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.

 14. Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.

 15. Zawodników startujących w Triathlon Stryków obowiązują limity czasowe 1/8 IM – 2:10 i 1/4 IM – 4:00. Po ich upływie zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

 16. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.

 17. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 18. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 5 km.

 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie zawodów.

 20. Wszystkich zawodników startujących w Triathlon Stryków obowiązuje niniejszy regulamin.

 21. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi organizatora w strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.

 22. Triathlon Stryków współfinansowany jest ze środków Województwa Łódzkiego.

 23. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 24. Dane osobowe uczestników triathlonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 25. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w triathlonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 26. Uczestnikowi przysługuje prawo dospu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

 27. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Triathlon Stryków zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 28. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Triathlon Stryków - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji oraz promocji imprezy.

 29. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 

Gospodarz:


Gmina Stryków

Partnerzy główni:

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

Organizatorzy:

Telefon

Tomasz Szafraniec
695 449 287

E-mail

triathlonstrykow@gmail.com

Mapa dojazdu